Musavver Vücud-ı Beşer
by
 
Ahmed Edib

Title
Musavver Vücud-ı Beşer

Author
Ahmed Edib

ISBN
9786058287280

Publication Information
İstanbul : Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2019.

Physical Description
16 s.

General Note
Vücud-ı insaninin teşrih edilmesini ve a'za-i dahiliyesinin kaffesini mükemmel suretde gösteren müteharrik parçalardan ibaret bir kıt'a resim ile vücud-ı beşer hakkında malumat-ı muhtasarayı havidir

Subject Term
İnsan anatomisi -- Tarihçe.
 
Human anatomy -- History.

Added Author
Topkar, Kevser.
 
Köse, Resul.


LibraryMaterial TypeItem BarcodeShelf Number[[missing key: search.ChildField.HOLDING]]Status
Health Sciences LibraryBook7.2/19/16251QS 11 A36 2019Sağlık Bilimleri Genel Koleksiyon