Cover image for Musavver Vücud-ı Beşer : tıpkı basım
Title:
Musavver Vücud-ı Beşer : tıpkı basım
Author:
Ahmed Edib
ISBN:
9786058287280
Edition:
Tıpkı basım
Publication Information:
İstanbul : Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2019
Physical Description:
16 s. ; 1 ek.
General Note:
Vücud-ı insaninin teşrih edilmesini ve a'za-i dahiliyesinin kaffesini mükemmel suretde gösteren müteharrik parçalardan ibaret bir kıt'a resim ile vücud-ı beşer hakkında malumat-ı muhtasarayı havidir
Holds:
Copies:

Available:*

Library
Material Type
Item Barcode
Shelf Number
Status
Item Holds
Searching...
Book 7.2/19/16252 QS 11 A37 2019
Searching...

On Order