Search Results for Anatomy - Narrowed by: Thesis, Scientific SirsiDynix Enterprise https://katalog.hacettepe.edu.tr/client/en_US/default/default/qu$003dAnatomy$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Thesis$00252C$002bScientific$002509Thesis$00252C$002bScientific$0026ps$003d300?dt=list 2023-09-22T12:59:16Z Bifurcatio aortae ile corpus vertebrae ili&#351;kisinin anatomik olarak normal columna vertabralis yap&#305;s&#305;na sahip bireylerin BT anjiografilerinde de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:155197 2023-09-22T12:59:16Z 2023-09-22T12:59:16Z Author&#160;Kas&#305;rga, U&#287;ur Baran.&#160;Anatomi Anabilim Dal&#305; Tez.<br/>Preferred Shelf Number&#160;TEZ QS 4 K1911 2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Availability&#160;Health Sciences Library~1<br/> Sutura cranii morfolojisi ve intersutural kemik varyasyonlar&#305;n&#305;n radyolojik de&#287;erlendirmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:135667 2023-09-22T12:59:16Z 2023-09-22T12:59:16Z Author&#160;Bilgin, Selma<br/>Preferred Shelf Number&#160;TEZ QS 4 B59 2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Availability&#160;Health Sciences Library~1<br/> Arteria coronaria sinistra, ramus interventricularis anterior &uuml;zerinde bulunan myokardiyal k&ouml;pr&uuml;lerin morfolojik ve radyolojik olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:127182 2023-09-22T12:59:16Z 2023-09-22T12:59:16Z Author&#160;Altun, Burcu Er&ccedil;akmak.<br/>Preferred Shelf Number&#160;TEZ QS 4 A4699 2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Availability&#160;Health Sciences Library~1<br/> Aorta abdominals ve dallar&#305;ndaki aterosklerotik plaklar&#305;n yayg&#305;nl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ve da&#287;&#305;l&#305;m&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:129404 2023-09-22T12:59:16Z 2023-09-22T12:59:16Z Author&#160;Be&#351;er, Ceren G&uuml;nen&ccedil;<br/>Preferred Shelf Number&#160;TEZ QS 4 B47 2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Availability&#160;Health Sciences Library~1<br/> Lobus temporalis epilepsisi olan hastalarda corpus callosum'un de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:129750 2023-09-22T12:59:16Z 2023-09-22T12:59:16Z Author&#160;F&#305;rat, Ay&#351;eg&uuml;l<br/>Preferred Shelf Number&#160;TEZ QS 4 F44 2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Availability&#160;Health Sciences Library~1<br/> Sa&#287;l&#305;kl&#305; eri&#351;kin bireylerde y&uuml;ksek &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;kl&uuml; (3 T9 manyetik rezonans g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme ile nervus opticus'un intraorbital par&ccedil;as&#305;n&#305;n bilgisayar destekli 3 boyutlu rekonstr&uuml;ksiyonu ve hacminin hesaplanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:96529 2023-09-22T12:59:16Z 2023-09-22T12:59:16Z Author&#160;Tatar, &#304;lkan.<br/>Preferred Shelf Number&#160;TEZ QS 4 T216 2005<br/>Format:&#160;Books<br/>Availability&#160;Health Sciences Library~1<br/>